Toiminta

Instituutin perustoiminta

Arkisto ja kokoelmat

Instituutti ylläpitää ja kartuttaa harmonikkamusiikin arkistoa, jossa on nuotteja, nauhoituksia, kirjallisuutta, äänilevyjä, video-ohjelmia, lehtiartikkeleita ja valokuvia. Kokoelmissa on useiden suomalaisten muusikoiden lahjoittamia nuottiarkistoja, käsikirjoituksia ja muuta aineistoa. Arkistoa kartutetaan jatkuvasti mm. yksityislahjoituksin. 

Tutkimukseen liittyvä toiminta

Instituutti tukee korkeakouluissa tehtäviä harmonikkamusiikkiin liittyviä tutkimuksia. Instituutin arkisto ja lähdeaineisto on vapaasti käytettävissä tutkimus- ja opinnäytetöitä varten. Asiakkaat voivat hyödyntää aineistoa ja työskennellä instituutin tiloissa.

Yhteydet opiskelijoihin ja korkeakouluihin

Instituutin kautta korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opiskelijat voivat löytää kansainvälisiä yhteyksiä, harjoittelupaikkoja ja jatko-opintomahdollisuuksia. Instituutilla on laajat yhteydet musiikkialan kansainvälisiin toimijoihin, oppilaitoksiin, järjestöihin, festivaaleihin ja soitinvalmistajiin. 

Julkaisut

Instituutti julkaisee nuotteja, äänilevyjä ja kirjallisuutta. Tarvittaessa avustetaan opetusaineiston hankkimisessa eri vaativuustasojen opiskelijoille ja oppilaitoksille. Instituutin kokoelmissa oleva nuotisto on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Suomalaisilta nykysäveltäjiltä tehdään sävellystilauksia. Vuonna 2022 toteutetaan suomalais-ruotsalainen nuottijulkaisuprojekti. Kirjahanke Suomalaisen harmonikanrakennuksen historia saadaan julki 2022.

Kurssi- ja koulutustoiminta

Instituutti selvittää harmonikansoitonopettajien jatkokoulutustarpeen vastaamaan työuralla pitkään olleiden opettajien tarpeita. Lasten ja nuorten harmonikkaleirien toimintaympäristö on muuttunut 2010-2020-luvulla ja niiden osalta instituutin kurssi- ja opetustoimintaa on tarpeen järjestellä uudelleen.

Tiedottaminen ja aineiston saatavuus

Instituutin laaja aineisto on avoimesti yleisön ja asiakkaiden käytettävissä. Instituutti tiedottaa suomalaisesta harmonikkakulttuurista myös ulkomaille. Aktiivinen verkosto perustuu kansainvälisen harmonikkaliiton CIA:n jäsenistöön n. 50 eri maassa.

Harmonikkamuseo

Instituutti ylläpitää harmonikkamuseota, jonka tarkoituksena on esitellä harmonikan historiaa ja nykypäivää. Museo sijaitsee Ikaalisten keskustassa kaupungintalon kulttuurikulmassa. Vanhimmat näyttelyn soittimet ovat peräisin 1860-luvulta Saksasta ja Italiasta. Museon johtoteemana on suomalaisen harmonikanvalmistuksen historia. Valtakunnallista yhteistyötä muiden musiikkialan museoiden kanssa kehitetään olemalla mukana Suomen Musiikkimuseo ry:n toiminnassa. Ulkomaisten museotoimijoiden kanssa tiivistetään verkostoitumista edelleen. Soitinmuseoalalta on kumppaneita USA:ssa, Italiassa, Ruotsissa, Saksassa, Kiinassa, Venäjällä ja Uudessa-Seelannissa.

Toimitilat

Instituutin toimitilat ovat Ikaalisten kaupungin omistamassa Hanuritalossa. Toimitilat ovat yleisölle avoinna. Instituutissa voi tutustua arkistoon, nuotti- ja äänilevykokoelmiin sekä myytäviin tuotteisiin. Samassa talossa on myös Suomen Harmonikkaliitto ry:n toimisto. Myös kansainvälisen Harmonikkaliiton CIA:n nuotisto ja arkisto sijaitsevat samoissa tiloissa.

Perustaminen

Suomen Harmonikkainstituutti on perustettu Ikaalisissa v. 1980. Aloitteen teki Ikaalisten kansalaisopiston rehtori Heikki Eränen, joka kokosi perustajiksi ryhmän harmonikkamusiikin, kansanperinteen, tutkimuksen ja julkaisutoiminnan asiantuntijoita. Perustajajäseniä olivat mm. professori Erkki Ala-Könni sekä harmonikkataiteilijat Lasse Pihlajamaa ja Matti Rantanen.

Ikaalisten kaupunki antoi instituutille toimisto- ja kokoelmatilat, joita myöhemmin laajennettiin myös harmonikkamuseon tarpeisiin.

Harmonikkamusiikin arkisto ja museoharmonikkojen kokoelma alkoi karttua nopeasti.

Vuodesta 1985 lähtien instituutti on kuulunut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen piiriin. Se on mahdollistanut instituutin ammattimaisen ja pitkäjänteisen toiminnan.

Harmonikkainstituutin perustamisen taustalla oli v. 1972 alkanut harmonikkafestivaali Sata-Häme Soi. Festivaalin oheen karttui kokoelmia, perinnetietoa, nuotistoa ja äänitteitä. Alkuvaiheessa Sata-Häme Soi ja Ikaalisten kansalaisopisto järjestivät seminaareja ja tuottivat julkaisuja, jotka myöhemmin muodostivat Harmonikkainstituutin toiminnan ytimen.

Suomen Harmonikkainstituutti on Sata-Häme Soi -festivaalin taustajärjestö.

Tukijat ja yhteistyökumppanit

Kansainvälinen verkosto