Aineistot

Tähän osioon lisätään Harmonikkainstituutin kokoelmien aineistoja, korkeakoulujen opinnäytetöitä ja Creative Commons (CC BY 4.0) lisensoituja julkaisuja.

Sivu päivittyy.

  • Tutkimus kulttuuritapahtumien paikallistaloudellisista merkityksistä maaseutukunnille ja kaupungeille. Talousvaikutusten rinnalla tutkimuksessa on tuotu esille myös tapahtumien sosiaalisia, taiteellisia ja kulttuurisia merkityksiä. (© Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus)

  • Ilta savusaunalla on Timo Roosin (1936-2023) säveltämä kaunis kappale, jonka Suomen Harmonikkainstituutti julkaisee kunnioittaakseen Timo Roosin muistoa ja työtä Harmonikkainstituutin hyväksi.